Tarieven

Bruto en netto tarieven

Wij hanteren in 2018 een uurtarief van € 7,90.

Over dit bedrag ontvangt u kindertoeslag via de belastingdienst  waardoor een (groot) deel van de kosten vergoed worden als beide ouders in het gezin werken of studeren.

De individuele tegemoetkoming is onder meer afhankelijk van het inkomen en het aantal opvanguren. De bandbreedte van wat u terugkrijgt (als percentage van de maximale uurprijs), ligt tussen de 94% en 33% voor het eerste kind, en tussen 95% en 64% voor het tweede kind.

Het ministerie van SZW heeft de maximale subsidiabele uurprijs van de kinderopvangtoelag voor 2018 vastgesteld op €7,45.

Let op:

U moet de kindertoeslag bij de belastingdienst aanvragen binnen drie maanden na de maand waarin uw kind voor het eerst naar de Wolkenwagen  gaat. Wacht niet te lang met aanvragen, anders loopt u de toeslag mis!

Stichting De Wolkenwagen is een erkend kinderdagverblijf. In het landelijk register kinderopvang vind u ons onder nummer LRK197318010.

 

 

 

Kennismaken

Meer weten over beschikbare plaatsen en kijkochtenden?