Veiligheid en kwaliteit

Privacy beleid 
De Wolkenwagen gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens om uw privacy te waarborgen.

Alles over ons privacybeleid

De Wolkenwagen is aangesloten bij de Geschillencommissie kinderopvang en peuterspeelzalen, waaraan tevens verbonden is het Klachtenloket Kinderopvang.

In het landelijk register kinderopvang vind u ons onder nummer LRK197318010.

De Wolkenwagen biedt uw kind een veilige en pedagogisch verantwoorde speelplek. Alle pedagogische medewerksters volgen jaarlijks de opfriscursus EHBO voor kinderen.

Het oordeel van de GGD vindt u onder de volgende link:

www.landelijkregisterkinderopvang.nl/pp/inzien/Oko/InspectieRapport.jsf?selectedResultId=276277&documentId=0

 

 

Kennismaken

Meer weten over beschikbare plaatsen en kijkochtenden?