Veiligheid en kwaliteit

Scholing en coaching

Het team van de Wolkenwagen streeft naar kwalitatief hoogwaardige pedagogie. De drie-wekelijkse teamvergaderingen op de woensdagmiddag zijn bedoeld voor praktisch overleg, collegiale afstemming en kinderbesprekingen. Ook studeren we regelmatig samen want in het boeiende vak van pedagogisch medewerker raak je nooit uitgeleerd!

Daarnaast heeft de Wolkenwagen iemand in dienst met de functie van  pedagogisch coach voor praktische ondersteuning op de werkvloer en intervisie met het team.

 

Privacy beleid 
De Wolkenwagen gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens om uw privacy te waarborgen.

Alles over ons privacybeleid

De Wolkenwagen is aangesloten bij de Geschillencommissie kinderopvang en peuterspeelzalen, waaraan tevens verbonden is het Klachtenloket Kinderopvang.

In het landelijk register kinderopvang vind u ons onder nummer LRK197318010.

De Wolkenwagen biedt uw kind een veilige en pedagogisch verantwoorde speelplek. Alle pedagogische medewerksters volgen jaarlijks de opfriscursus EHBO voor kinderen.

Het oordeel van de GGD vindt u onder de volgende link:

www.landelijkregisterkinderopvang.nl/pp/inzien/Oko/InspectieRapport.jsf?selectedResultId=276277&documentId=0

 

 

Kennismaken

Meer weten over beschikbare plaatsen en kijkochtenden?