Veiligheid en kwaliteit

De Wolkenwagen is aangesloten bij de Geschillencommissie kinderopvang en peuterspeelzalen, waaraan tevens verbonden is het Klachtenloket Kinderopvang.

In het landelijk register kinderopvang vind u ons onder nummer LRK197318010.

De Wolkenwagen biedt uw kind een veilige en pedagogisch verantwoorde speelplek. Het oordeel van de GGD vindt u onder de volgende link:

https://www.landelijkregisterkinderopvang.nl/pp/inzien/Oko/InspectieRapport.jsf?selectedResultId=224626&documentId=0

 

 

Kennismaken

Meer weten over beschikbare plaatsen en kijkochtenden?