Spelen in de natuur!

Kinderopvang en peuterspeelzaal

Ontstaansgeschiedenis

De Wolkenwagen is in juli 1993 opgericht door ouders die een antroposofische kinderopvang in Driebergen voor hun kinderen wensten.

De toenmalige directie van Kraaybeek bood de voormalige houten dienstwoning aan. En in dit onderkomen woont de Wolkenwagen nog steeds! Sinds een aantal jaar biedt de Wolkenwagen hele dagen opvang voor peuters. De organisatie bestaat uit een stichtingsbestuur bestaande uit ouders, een directeur, een meewerkend locatie leidster, pedagogisch medewerksters en een oudercommissie.

In de laatste jaren is het gebouw van de Wolkenwagen opgeknapt en verbouwd. Zo zijn de houten gevels gerenoveerd, de keuken grondig vernieuwd en is het dak is in 2019 geïsoleerd.

Kennismaken

Informatie aanvragen Ik wil graag kennismaken