Spelen in de natuur!

Kinderopvang en peuterspeelzaal

Peuterpedagogie

De Wolkenwagen biedt een unieke peuterpedagogie. Deze is o.a. ontwikkeld vanuit de antroposofische visie. Ook Pikler en Reggio Emilia bieden inspiratie.

Het jonge kind voelt zich geborgen als het zich gezien en begrepen voelt.

Dat is heel in het kort het uitgangspunt van onze pedagogie. Peuters staan open in de wereld, ze begrijpen nog niet alles maar dat neemt niet weg dat ze veel meebeleven. Ook hebben zij een natuurlijke behoefte aan nabootsen en spelen. Peuters staan nabootsend en spelend in het leven. Het is hun manier van leren.

Peuterpedagogie

Positief opvoeden

In een positieve stemming kan een klein kind onbezorgd en vol vertrouwen de wereld tegemoet treden. We proberen dit vertrouwen niet te beschamen, en vooral het goede en het mooie te laten zien. Het ‘lelijke’ en ‘slechte’ dringt onvermijdelijk ook in de kinderwereld binnen, maar als het kind een stevige basis van (zelf) vertrouwen heeft ontwikkeld, zal het daar beter tegen bestand zijn.

Een goede relatie tussen kind en pedagogisch medewerksters creëren we door te streven naar een hoge mate van sensitieve responsiviteit in contact met de peuters.

Kleinschalig

De Wolkenwagen is een kleinschalige opvang voor peuters. De leidster-kind ratio is gemiddeld 1:6 tot 1:7 (ochtenden) en 1:5 (middagen). De pedagogische medewerkers kunnen zo voldoende aandacht schenken aan ieders inbreng en behoefte.

Samen doen, samen leren

Kleine kinderen hebben een natuurlijke behoefte om alles na te doen en mee te beleven. Daarom vinden we het belangrijk om de peuters het goede voorbeeld te geven. We richten onze ‘grote mensen bezigheden’ zo in dat de peuters mee kunnen helpen: met de afwas, vegen, sap inschenken ,tafel dekken, tuinieren en dergelijke. Zodat het kleine kind kan ervaren; “kijk, dit kan ik al!”

Dagritme

Op de Wolkenwagen hanteren we een dagprogramma met vaste tijden voor spelen, eten, binnen-en buitenspel. Dat geeft een gevoel van veiligheid. Fienepien, een vertrouwd poppenvriendje, vertelt de peuters met behulp van foto’s hoe de dag eruit ziet.

Samen leven, samen spelen

Op de Wolkenwagen is spelen de centrale activiteit van de dag. En dat kan eigenlijk ook niet anders want kleine kinderen staan spelend in het leven! De pedagogisch medewerksters houden rekening met de individuele speelbehoefte van de kinderen in haar groep. Door daar ruimte voor te creëren met veel vrije speeltijd groeit bij het kind het positieve zelfgevoel: ‘Kijk, Ik mag er zijn!”

Ruimte en tijd voor individueel ontwikkelingstempo

Veel ouders die hun kind naar de Wolkenwagen brengen vinden het belangrijk dat hun kind leeftijdsgenootjes ontmoet en leert samenspelen. Voor een twee jarige is het ‘samen leven- samen spelen’ echter nog geen vanzelfsprekende zaak. Alles is nieuw en alles moet nog ontdekt worden. Welke vaardigheden worden er allemaal wel niet gevraagd bij samenspelen: samen delen, elkaar begrijpen, wachten op je beurt. Aan het samenspel ontwikkelt het kind allerlei belangrijke sociale vermogens. Op de Wolkenwagen hebben de peuters twee jaar de tijd om deze sociale vermogens langzaam aan te ontwikkelen, ieder in zijn eigen tempo. Daarnaast vinden we het ook belangrijk dat kinderen voldoende tijd krijgen om in alle rust een eigen soort spel te spelen. De huishoekjes bieden gelegenheid om alleen, afgezonderd, of met een groepje te spelen.

Huiselijke omgeving

De Wolkenwagen is gehuisvest in een voormalige houten woning. Voor peuters een knus onderkomen. Binnen is het zo ingericht dat er veel mag en veel kan. De grote kamers bieden ruimte voor gevarieerd spel. De tafels zijn laag, op kinderhoogte. En ieder heeft zijn eigen stoeltje. De kinderen kunnen zelf beslissen of ze aan tafel willen zitten of niet. En omdat het eten een vreugdevolle bezigheid is blijven ze allemaal gezellig aan tafel, zo klein als ze zijn, heel knap eigenlijk! Op de Wolkenwagen hoeven de peuters zich nog niet aan te passen aan de grote mensenwereld. Alles is naar hun behoefte, tempo en formaat ingericht.

Natuurlijke materialen

De Wolkenwagen kiest voor speelgoed van natuurlijke materialen, met eenvoudige vormgeving, niet al te gedetailleerd zodat het vrij latend is en de peuters er zelf nog iets aan toekunnen voegen. Dit stimuleert de fantasie en het vermogen tot eigen vondsten en toepassingsmogelijkheden.

Dit pedagogisch aanbod is gebaseerd op de gezichtspunten uit de antroposofische ontwikkelingspsychologie. De peuterfase neemt daarin een aparte plaats in. In de meer dan 25 jaar dat de Wolkenwagen nu bestaat is deze pedagogiek even waardevol als effectief gebleken. Naast Rudolf Steiner bieden onder andere de pedagogie van Regio Emilia en Emmi Pickler ons handreikingen.

Kennismaken

Informatie aanvragen Ik wil graag kennismaken