Spelen in de natuur!

Kinderopvang en peuterspeelzaal

Subsidieregeling peutertoeslag in Driebergen

De Wolkenwagen biedt zowel dagopvang als antroposofische speelgroepjes.

Peutertoeslag

Komt u niet in aanmerking voor kinderopvangtoeslag via de belasting, dan biedt de gemeente Utrechtse Heuvelrug een subsidieregeling voor peuters. Voor meer informatie, zie de website van de gemeente via de volgende link.

https://www.samenopdeheuvelrug.nl/peutertoeslag/

​Eén programma

De Wolkenwagen biedt ouders die een peuterspeelzaal wensen en ouders die op zoek zijn naar kinderopvang hetzelfde programma aan. De peuters spelen met elkaar in dezelfde groepjes, en ook het uurtarief van peuterspeelzaal en kinderopvang is hetzelfde. Het verschil zit ’m in de frequentie en de lengte van de dagen; ouders die de Wolkenwagen inzetten als opvang van hun kind omdat beiden bijvoorbeeld werken zullen vaak kiezen voor langere dagen. Ouders die behoefte hebben aan een peuterspeelzaal brengen hun kindje meestal een paar ochtenden.

Op de Wolkenwagen is de minimale afname 2 ochtenden per week.

Vanaf 1 januari 2016 gelden van overheidswege dezelfde kwaliteitseisen in kinderopvang en peuterspeelzaal. Zo is de leidster- kind ratio hetzelfde en worden dezelfde eisen gesteld aan het pedagogisch beleid. Ook het bruto uurtarief is hetzelfde.

De Wolkenwagen is een landelijk geregistreerd kinderdagverblijf waardoor u in veel gevallen in aanmerking komt voor kindertoeslag via de belasting.

De Wolkenwagen staat geregistreerd in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK) 197318010

Kennismaken

Informatie aanvragen Ik wil graag kennismaken